Verhuur

Beschrijving        Tarieven/beschikbaarheid        Huurvoorwaarden        Reserveren


Huurvoorwaarden villaBelleVue :

Artikel 1. Algemeen
 • VillaBelleVue kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken welke worden veroorzaakt door het werk of toedoen van derden, zoals gemeente, provincie, omwonenden, etc.
 • VillaBelleVue wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, e.d.
Artikel 2. Reserveren en prijs
 • Een reservering is geldig vanaf het moment, dat villaBelleVue de overeengekomen aanbetaling heeft ontvangen.
 • Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen van en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden.
Artikel 3. Betaling van de huurprijs
 • Voor iedere reservering dient 25% van de huurprijs te worden aanbetaald.
 • Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen na ontvangst van bevestiging door villaBelleVue te zijn ontvangen.
 • Het restant dient uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door villaBelleVue te zijn ontvangen.
 • Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de reispapieren aan de huurder toegestuurd.
Artikel 4. Annulering door de huurder
 • Iedere annulering dient schriftelijk of per email aan villaBelleVue te worden gemeld.
 • Bij annulering vindt geen restitutie plaats van de reeds betaalde bedragen.
Artikel 5. Klachten en geschillen
 • Klachten dienen binnen 48 uur na het betrekken van de vakantiewoning telefonisch te worden gemeld. Dit geldt ook als er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.
 • Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning , omdat de staat van de woning niet overeenkomt met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten , dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met villaBelleVue.
Artikel 6. Aankomst en vertrek
 • De aankomst in de vakantiewoning vindt plaats na 15.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
 • De vakantiewoning dient uiterlijk om 10 uur verlaten te worden op de dag van vertrek, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 7. Aantal bewoners
 • In de vakantiewoning mag absoluut niet meer dan het aangegeven aantal personen logeren.
Artikel 8. Waarborg
 • De waarborg, zijnde € 150, wordt binnen één week na vertrek uit de vakantiewoning terugbetaald, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van geconstateerde schade aan of in de vakantiewoning of aan aanverwante zaken.
Artikel 9. Schoonmaak
 • Er is een verplichte eindschoonmaak van toepassing, tenzij anders overeengekomen. De kosten hiervan bedragen € 75.

Artikel 10. Internetgebruik
 • Het draadloos internetwerk van villaBellevue mag uitsluitend gebruikt worden voor email-verkeer en "websurfen". Het illegaal downloaden van software is strafbaar en wordt dus niet toegestaan .

Weer Châtel
zerospacer